Tulosseuranta Ruskeenkärjestä

  • Mittauspaikan nimi: Ruskeenkärki
  • Sijainti: Hattula, Vanajanselkä eteläinen
  • Valuma-alue: Puujoen valuma-alue, (2420 km2)
  • Koordinaatit ETRS-TM35FIN): P:6780666, I: 352630


Alla olevassa kuvaajassa näkyy veden sameuden vaihtelu Ruskeenkärjen havaintopisteellä.


Vanajanselän valuma-alue muodostuu Lepaanvirran kautta laskevasta valuma-alueesta (n. 2420 km2) ja Vanajaselän lähivaluma-alueesta (354 km2). Ruskeenkärjen mittauspaikka sijaitsee noin 79 m korkeudessa merenpinnasta Vanajanselän eteläosassa lähellä Lepaanvirtaa. Jatkuvatoimiset optiset levämäärän ja happipitoisuuden mittaukset aloitettiin keväällä 2009 sekä muut vedenlaadun mittaukset keväällä 2015. Vastaavasti vertailunäytteiden keräykset käynnistettiin automaattimittausten alkaessa. Kaikki laboratoriomääritykset on tehty Helsingin yliopiston Lammin biologisen asemalla. Vanajanselällä tehtiin vuosina 2009-2013 mittauksia myös järven ulapalla tutkimuslautoilla. Kunnat, vesiviranomaiset sekä muut organisaatiot, ennen muuta Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, ovat seuranneet Vanajanselän ja muiden Vanajan vesistöalueiden tilaa jo vuosikymmenten ajan. Ensimmäiset vedenlaadun ja eliöstön tutkimukset alueella tehtiin jo 1910- ja 1920-luvuilla.