Tulosseuranta Puujoelta

  • Mittauspaikan nimi: Puujoki
  • Sijainti: Janakkala, Leppäkoski
  • Valuma-alue: Puujoen valuma-alue, (1035 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6748701, I: 376227


Alla olevassa kuvaajassa näkyy veden sameuden vaihtelu Puujoen havaintopisteellä.


Puujoen valuma-alue koostuu yläpuolisista Lammin Pääjärven, Teuronjoen sekä itse Puujoen lähivaluma-alueesta (352 km2). Koko vesistöalueen peltoprosentti on 28, mutta Puujoen lähivaluma-alueella peltoja on 38% pinta-alasta. Mittauspaikka sijaitsee Leppäkoskessa noin 80 m korkeudessa merenpinnasta eli vain vajaa kolme metriä alempana kuin Teuronjoen mittauspiste. Myös Puujoen valuma-alueen pellot sijaitsevat pääosin hienojakoisilla hiesu-, hieta- ja savimailla. Hausjärven taajaman puhdistetut jätevedet johdettiin aiemmin (2000-luvun alkupuolella) Punkajokeen, joka on Puujoen sivu-uoma. Jatkuvatoimiset optiset vedenlaadun mittaukset aloitettiin joulukuussa 2013. Samaan aikaan aloitettiin vertailunäytteiden keräys.