Tulosseuranta Aulanko-Hakalanniemeltä

  • Mittauspaikan nimi: Aulanko-Hakalanniemi
  • Sijainti: Hämeenlinna
  • Valuma-alue: Vanajanvirta (yläpuolinen valuma-alue 2226 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6767775, I: 361627


Alla olevassa kuvaajassa näkyy veden sameuden vaihtelu Aulanko-Hakalanniemen havaintopisteellä.


Aulangon-Hakalanniemen yläpuolinen valuma-alue muodostuu Lammin Pääjärven-Teuronjoen-Puujoen osa-valuma-alueesta (noin 1050 km2) sekä Tervajoen, Hyvikkälänjoen, Räikälänjoen ja Kutalanjoen osa-valuma-alueista lisättynä Hiidenjoen lähivaluma-alueella. Lopen ja Rengon suunnasta purkautuvilla valuma-alueilla on runsaasti peltoja, mutta peltoprosentti jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin Teuron-Puujoen alueella. Mittauspaikka sijaitsee Hakalanniemessä Aulangon kylpylää vastapäätä, n. 79.5 m korkeudessa merenpinnasta eli on vain hieman alempana kuin Leppäkosken mittauspiste. Tervajoki ja Hiidenjoki ovat aikanaan vastaanottaneet huomattavan määrän teollisuuden ja asutuksen ravinne- ja muuta kemikaalikuormitusta. Nykyään teollisuuden kuormitus on vähäistä ja ainoastaan Janakkalan kunnan jätevedenpuhdistamo tuo lisäkuormitusta em. Hämeenkosken ja Kärkölän taajamien pistekuormitukseen. Jatkuvatoimiset vedenlaadun mittaukset vertailunäytteineen aloitettiin toukokuussa 2015.