Tulosseuranta Koiransuolenojalta

  • Mittauspaikan nimi: Koiransuolenoja
  • Sijainti: Hämeenlinna, Lammi, Pappilakylä
  • Valuma-alue: Lammin Pääjärvi, Koiransuolenojan osavaluma-alue (6.2 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6769913, I: 393418


Koiransuolenojan pääuoma on noin 5 km pitkä. Se seuraa runsaan kilometrin matkan Lahti-Tampere valtatietä (VT12). Mittauspisteen ja Pääjärven välinen etäisyys on 0.83 km. Jatkuvatoimiset optiset vedenlaadun mittaukset aloitettiin tammikuussa 2013.


Yllä olevassa kuvaajassa näkyy sameuden vaihtelu Koiransuolenojan mittauspisteessä. Kuvaajaa voi zoomata painamalla hiiren vasemman painikkeen pohjaan ja raahaamalla hiirtä, zoomauksen voi lopettaa klikkaamalla kaksi kertaa hiiren vasemmalla painikkeella kuvaaajan päältä. Tulokset viimeisten 30 pv ajalta voi ladata omalle tietokoneelle klikkaamalla "Download CSV"-painiketta.

Koiransuolenojan valuma-alue on pienin Lammin Pääjärven viidestä pinta-alaltaan suurimmasta osavaluma-alueesta. Maatalousmaan osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin 25%. Suot ovat pääosin ojitettua metsämaata. Turvemaan osuus valuma-alueesta on alle 5%. Valuma-alueen pinnanmuodot ovat vaihtelevat. Maa kohoaa valuma-alueen pohjois- ja länsiosassa (korkein kohta noin 150 m merenpinnan ja noin 50 m Pääjärven yläpuolella), jossa metsämaa on valitseva maankäyttömuoto. Luoteisosassa valuma-aluetta on soraharju, jossa on harjoitettu maa-aineisten ottoa. Maaperä vaihtelee hienojakoisen savensekaisen siltin, karkean harjusoran sekä moreenin ja turvemaan välillä. Pellot sijaitsevat pääosin hienojakoisilla maalajeilla.

Vuonna 1991 aloitettiin näytteenotto (avovesikauden aikana kerran viikossa ja talvella kerran kuukaudessa) Pääjärveen laskevissa viidessä suurimmassa purossa. Vuoden 2000 alusta alkaen laboratoriossa analysoitavat näytteet on kerätty läpi vuoden (51-52 näytettä/vuosi).